Tien tehtävä on yhdistää

(Kaleva 18.5.2021) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on aloittanut suunnittelutyön valtatie 4:n nostamiseksi maakunnassamme Euroopan TEN-T-ydinverkon edellyttämälle tasolle. Oulun eteläpuolella suunnitellaan Pulkkila-Haaransilta välistä tieosuutta. Nopeat yhteydet ja taajamia yhdistävät maantiet ovat tärkeä asia seudullemme ja koko Suomelle.

Tyrnävällä Temmeksen kylän kohdalla ollaan tekemässä 700 asukkaan elinpiirin isojakoa. Alueen asukkailla on vahva kokemus siitä, että heidän mielipiteillään ei ole painoarvoa suunnitteluprosessissa. Esisuunnittelu on edennyt nyt loppusuoralle eikä  alueen ihmisiä ja elinkeinonharjoittajia ole kuultu riittävästi.

ELY-keskus on esittänyt, että TEN-T-ydinverkon edellyttämä keskikaiteellinen tieosuus, jonka tuntinopeus olisi 100 km/h perustettaisiin nykyiselle paikalleen halkaisten Temmeksen taajaman. Muita vaihtoehtoja tien sijainnille ei ole esitetty tien geometriaan vedoten. Vt 4:n muuttuminen keskikaiteelliseksi ohitustieksi tarkoittaa pelkästään Temmeksen kohdalla 31 tien ylityspaikan poistumista ja kiinteistöjen purkuja. Leveämmän valtatien lisäksi olisi rakennettava kunnolliset rinnakkaistiet, kevyenliikenteenväylät ja melusuojaukset maantien molemmin puolin. TEN-T-ydinverkoston tieosuudella tulee olla myös jatkossa mahdollisuus kehittyä oikeaksi moottoritieksi liikennemäärien kasvaessa.

Temmeksen asutus, maa- ja metsäpalstat, pienteollisuus ja kaupat rakentuivat ajan myötä kylän halkovan tien molemmin puolin. Nelostie rakennettiin pitkälti tiepohjalle, joka oli palvellut alueen asukkaiden elämää ja työntekoa vuosisatojen ajan. Tulevaisuudessa Nelostien ylittäminen, sille siirtyminen ja saapuminen ja valtatieltä poistuminen on hoidettava erikseen rakennettavien eritasoliittymien kautta, jotka vievät rakentuessaan suuria maa-alueita. Esisuunnitteluvaiheessa ei ole ollut taloussyistä halukkuutta maantien alituksiin.

TEN-T-ydinverkko on hyvä ja tärkeä asia toteutuessaan, mutta se ei saa vaikeuttaa ja uhata ihmisten arkista elämää ja työntekoa. Tyrnävän kunta on myös käynnistänyt koko kunnan aluetta koskevan maankäytön suunnittelun ja tielinjaus nykypaikallaan hankaloittaa Temmeksen taajaman maankäyttöä. Ohitustie on nostettava aidoksi vaihtoehdoksi Temmeksen kohdalla.

Jussi Ylitalo

Tyrnävän kunnanvaltuutettu (kesk.)

Jaa julkaisu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp