Metsässä kasvaa Suomen tulevaisuus

(Tervareitti 4.4.2019)

Suomen metsävarat ovat lisääntyneet tasaisesti lähes 50 vuoden ajan. Suurin syy varojen kasvulle on pitkäjänteinen metsänhoitomme ja  metsien kasvatusmenetelmien kehittyminen. Puuston vuotuinen kasvu on tällä hetkellä noin 107 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuosina Suomen metsistä on korjattu puuta reilut 70 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Metsävarantomme karttuvat siis kymmenillä miljoonilla kuutiometreillä vuodessa.

Metsät ovat Suomelle merkittävä luonnonvara. Niiden hyödyntäminen on myös tulevaisuudessa yksi hyvinvointimme kulmakiviä. Metsänkasvatukselle on tyypillistä, että monien toimenpiteiden vaikutukset puuston kehitykseen näkyvät pitkän ajan jopa vuosikymmenten kuluttua.  Puuston kasvu taimesta tukiksi kestää pohjoisissa oloissamme yli sata vuotta. 

Suomalainen metsänhoito perustuu metsän uudistamiseen. Kun puu on kasvanut tukkipuuksi, se kaadetaan ja tilalle istutetaan neljä uutta puuta kasvamaan. Puun kasvaessa se sitoo yhteyttämällä hiiltä runkoonsa vihermassansa kautta. Kun puuta käytetään esimerkiksi puurakentamiseen tai sillä korvataan materiaalien valmistuksessa fossiilisten raaka-aineiden käyttöä, se parantaa mahdollisuuksiamme hillitä ilmaston lämpenemistä. Meillä on kaikki mahdollisuudet toimia näin.

Ruotsi korjaa tällä hetkellä noin 80 prosenttia vuotuisesta metsän kasvusta. Jos saavuttaisimme saman tason, se merkitsisi reilun 80 miljoonan kuution vuotuisia hakkuita. Metsämme kestäisivät helposti hakkuiden kasvattamisen.

Puun polttaminen ei ole tulevaisuudessakaan kannattavaa, vaan siitä voidaan kehittää tuotteita rakennus-, lääke-, tekstiili-, pakkaus- ja monien muidenkin teollisuuden alojen tarpeisiin. Suomen metsäteollisuudella on hyvät mahdollisuudet kehittyä. Erilaisia hankkeita on suunnitelmissa ympäri Pohjois-Suomea. Nyt on aika ajaa voimakkaasti eteenpäin investointeja ja puupuolen tuotekehitystä. Tarvitsemme harvennusrästien purkamista, uusia työpaikkoja ja ratkaisuja ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. 

Suomen puunjalostuksella on hyvät tulevaisuudennäkymät. Emme saa kansallisilla päätöksillä vaarantaa tätä kehitystä.

Jussi Ylitalo

Kansanedustajaehdokas (kesk.)

Metsänomistaja

Jaa julkaisu

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp