Meidän Tyrnävä

(Rantalakeus 26.5.) Astuessani peltoaukean reunalle maailma selkiytyy. Tulee tunne, että tämä on kotini. Tyrnäväläiseen mielenmaisemaan kuuluu terve ylpeys omasta kotiseudusta. Sillä ei kerskailla, mutta sen annetaan näkyä. Ylpeyttä omasta kotiseudusta toivoisin meistä jokaisen pystyvän kokemaan entistä enemmän. Uskon, että tämä onnistuu parhaiten tukeutumalla omiin vahvuuksiimme. Tyrnävä saa lisää elinvoimaa vahvistamalla toimivan arjen elementtejä.

Toimiva arki koostuu laadukkaista palveluista, yhteisöllisyydestä ja mahdollisuudesta vaikuttaa omaan ympäristöön. Aikamme tarvitsee lisää osallistamisen muotoja ja osallistumisen helppoutta. Sähköiset, yhteisölliset alustat ovat tulleet jäädäkseen. Perinteisellä kokoontumisella on edelleen paikkansa, mutta uusien alustojen kautta saadaan entistä useamman kuntalaisen ääni kuuluville osana asioiden valmistelua ja päätöksentekoa.

 Tyrnävän ikärakenne on poikkeuksellisen nuori. Panostamalla matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin kuten nuorisotyöhön, vanhemmuuden tukeen ja kotipalveluun voimme samalla säästää. Voisiko Tyrnävä erottautua asuinpaikkana laadukkaalla koulutuksella ja keskikokoa pienemmillä ryhmäkoilla?Lasten, nuorten ja perheiden tukeminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tukevat iästä riippumatta kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja ehkäisevät yksinäisyyttä sekä luovat vetovoimaa kunnalle. Tyrnäväläiset yhdistykset ovat avainasemassa harrastustoiminnan tarjoajina ja kunnan tulee tukea niitä aktiivisen toiminnan mahdollistamiseksi.

Tyrnävä on vahva maalaiskunta, jolla on mahdollisuudet menestyä Oulun läheisyydessä. Laaja tonttitarjonta sekä hyvät tietoliikenne- ja kulkuyhteydet lisäävät asuinpaikan houkuttelevuutta. Kevyen liikenteen väylän puuttuminen Tyrnävän kirkonkylältä Ouluun on selvä puute ja sen suunnittelutyö tulee aloittaa seuraavalla valtuustokaudella. Elinvoimainen kunta rakentuu aktiivisista toimijoista sekä halusta kokeilla ja kehittää uutta.

Tyrnävällä pystytään lisäämään yritysten ja työpaikkojen määrää alkutuotannon jatkojalostusta nostamalla. Puhdas ruoka ja kasveista saatavat erilaiset tuotteet tuovat lisää euroja yrittäjille ja kunnan kassaan. Yritykset tarvitsevat hyviä rakennuspaikkoja ja toimitiloja sijoittuakseen Tyrnävälle. Tyrnävän luonto, rakennettu ympäristö ja kulttuuri ovat hyödyntämättömiä resursseja, jotka tarjoavat hyvän aihion kotimaan matkailukohteeksi. Ilman panostamista elinkeinoelämän mahdollisuuksiin ja yritysten toimintaedellytyksiin kunta ei pysty järjestämään laadukkaita peruspalveluita. Tyrnävän vahvuudet tulee tuoda kuntamarkkinoinnin kautta paremmin esille.

Tyrnävä tarvitsee lisää osallisuutta ja ajatusten vaihtoa – yhteisö pärjää parhaiten, kun kaikki ovat mukana. ”Hyvä idea, mietitään yhdessä lisää!”

Kuntavaaliehdokas Tyrnävä

Jussi Ylitalo (kesk.) 

Jaa julkaisu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp