Jussi Ylitalo

 • 33-vuotias
 • Yrityskylän kenttäpäällikkö, Talous ja nuoret TAT
 • yritystalouden agrologi (AMK)
 • pienen pojan isä ja puoliso

Olen saanut kasvaa työtä kunnioittavassa ympäristössä, josta on ollut minulle suuresti apua elämässä. Olen toiminut maatilan, järjestötoiminnan ja politiikan erilaisissa tehtävissä. Yhteiskunnalliset tehtävät kiinnostavat minua, koska jokaisella meistä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä elämässään taustasta riippumatta. Yhteiskunnan taso mitataan siinä, kuinka se huolehtii heikoimmistaan. Ympäristö ja ilmasto tulee jättää paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.“

Jussi vaikuttajana

 • Tyrnävän Kehitys Oy hallituksen jäsen 2021-
 • Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 2018
 • Keskustan puoluehallituksen jäsen 2019
 • Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja 2016–2018
 • Keskustan puoluevaltuuston jäsen 2014–2016
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 2017–
 • Tyrnävän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 2017
 • Tyrnävän kunnan elinvoimatoimikunnan puheenjohtaja 2017–2019
 • Tyrnävän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 2013–2017
 • Tyrnävän Keskustan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 2016–2017
 • Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 20142015
 • Keskustanuorten liittohallituksen jäsen 2014–2015
 • OAMKin opiskelijakunta OSAKOn puheenjohtaja 2012
 • OAMKin luonnonvara-alan opiskelijat ry:n hallituksen puheenjohtaja 2011
 • AMK Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen jäsen 2011
 • Lisäksi muita järjestötehtäviä

Jussille tärkeitä asioita

Koti on maailman paras paikka

Lapsiperheitä on tuettava kattavilla neuvolapalveluilla, jotka jatkuvat myös lapsen koulupolun ajan. Vanhemmille on tarjottava enemmän tukea roolissaan kasvattajina.

Kaikenikäisillä pitää olla mahdollisuus harrastamiseen. Harrastukset tukevat hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisevät yksinäisyyttä. 

Kotien tukena tulee toimia laadukas ja nuoret tavoittava nuorisotyö. Jokainen nuori tarvitsee ainakin yhden välittävän ja rinnalla kulkevan aikuisen. Nuoret ovat tulevaisuutemme. 

Asumisessa ja elämisessä on tuettava yhteisöllisyyttä ja välineiden yhteiskäyttöä.

Jokaisella meillä on vastuu lähiympäristöstä ja läheisistämme. 

Jussi Ylitalo

Oppia läpi elämän

Laadukas ja saavutettavissa oleva koulutus takaa hyvinvointiyhteiskunnan ja kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä elämässä.

Yrittäjyyskasvatus sekä talous- ja mediataitojen opettaminen tulee ottaa vahvemmin osaksi perusopetusta.

Kouluissa on tuettava lapsia ja nuoria omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden toteuttamiseen. Hyvin resurssoitu opinto-ohjaus tukee nuoren tulevaisuuden suunnittelua.

Oman osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen on tärkeää koko työuran ajan.

Jussi Ylitalo

Työtä, toimeentuloa ja elinvoimaa

Yrittäjyys luo työpaikkoja ja hyvinvointia sekä tuo veroeuroja. Yritysten toimintaedellytykset tulee huomioida päätöksenteossa. Lähellä tuotettujen tuotteiden ja palveluiden ostaminen on ekologinen valinta.

Toimivat tietoliikenne- ja kulkuyhteydet takaavat maaseudun saavutettavuuden ja elinvoiman.

Elinvoimainen kunta rakentuu monipuolisesta elinkeinoelämästä sekä halusta kokeilla ja kehittää uutta. Kestävä kuntatalous on kaiken kehittämisen pohja. 

Jussi Ylitalo

Puhdas kotimainen ruoka

Lähellä tuotettu ruoka on teko ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan puhtaasta kotimaisesta ruoasta. 

Maatalouteen tukeutuva teollisuus on luontainen tapa lisätä yritystoimintaa. Jalostusasteen nostolla luodaan uusia työpaikkoja ja mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. 

Jussi Ylitalo