Jussi Ylitalo

Jussi Ylitalo
 • 31-vuotias
 • Yrityskylän kenttäpäällikkö, Talous ja nuoret TAT
 • yritystalouden agrologi (AMK)
 • pienen pojan isä ja aviomies

Olen saanut kasvaa työtä kunnioittavassa ympäristössä, josta on ollut minulle suuresti apua elämässä. Olen toiminut maatilan, järjestötoiminnan ja politiikan erilaisissa tehtävissä. Yhteiskunnalliset tehtävät kiinnostavat minua, koska jokaisella meistä on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä elämässään taustasta riippumatta. Yhteiskunnan taso mitataan siinä, kuinka se huolehtii heikoimmistaan. Ympäristö ja ilmasto tulee jättää paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.“

Jussi vaikuttajana

 • Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 2018
 • Keskustan puoluehallituksen jäsen 2019
 • Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja 2016–2018
 • Keskustan puoluevaltuuston jäsen 2014–2016
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) 2017–
 • Tyrnävän kunnan elinvoimatoimikunnan puheenjohtaja 2017–
 • Tyrnävän kunnanhallituksen varapuheenjohtaja 2017
 • Tyrnävän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja 2013–2017
 • Tyrnävän Keskustan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 2016–2017
 • Keskustanuorten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 20142015
 • Keskustanuorten liittohallituksen jäsen 2014–2015
 • OAMKin opiskelijakunta OSAKOn puheenjohtaja 2012
 • OAMKin luonnonvara-alan opiskelijat ry:n hallituksen puheenjohtaja 2011
 • AMK Agrologiopiskelijat ry:n hallituksen jäsen 2011
 • Lisäksi muita järjestötehtäviä

   

Jussille tärkeitä asioita

Koti on maailman paras paikka

Lapsiperheitä on tuettava kattavilla neuvolapalveluilla, jotka jatkuvat myös lapsen koulupolun ajan. Vanhemmille on tarjottava enemmän tukea roolissaan kasvattajina.

Perhevapaauudistuksen on kannustettava isiä ottamaan entistä enemmän vastuuta lasten hoitamisesta ja siinä on huomioitava perheiden moninaisuus. Perheiden tulee saada itse päättää kuinka vapaat käytetään.

Lapsilla pitää olla mahdollisuus harrastamiseen. Harrastukset tukevat osallisuutta ja ehkäisevät yksinäisyyttä. 

Kotien tukena tulee toimia laadukas ja nuoret tavoittava nuorisotyö. Jokainen nuori tarvitsee ainakin yhden välittävän ja rinnalla kulkevan aikuisen. Nuoret ovat tulevaisuutemme. 

Asumisessa ja elämisessä on tuettava yhteisöllisyyttä ja välineiden yhteiskäyttöä.

Jokaisella meillä on vastuu lähiympäristöstä ja läheisistämme. 

Jussi Ylitalo

Oppia läpi elämän

Laadukas ja saavutettavissa oleva koulutus takaa hyvinvointiyhteiskunnan ja kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä elämässä.

Yrittäjyyskasvatus sekä talous- ja mediataitojen opettaminen tulee ottaa vahvemmin osaksi perusopetusta.

Kouluissa on tuettava lapsia ja nuoria omien vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden toteuttamiseen. Hyvin resurssoitu opinto-ohjaus tukee nuoren tulevaisuuden suunnittelua.

Panostamalla ympäristö- ja hyvinvointiteknologiaan ja niiden koulutukseen mahdollistetaan Pohjois-Suomen uusi kasvu.

Oman osaamisen kehittäminen ja kouluttautuminen on tärkeää koko työuran ajan.

Jussi Ylitalo

Työtä, toimeentuloa ja elinvoimaa

Viime vuosien hyvä talouskehitys vaatii jatkoa ja työllisyysaste on nostettava vähintään 75 prosenttiin. Osatyökykyisten työllistäminen mahdollistaa työllisyysasteen nostamisen.

Yrittäjyys luo työpaikkoja ja hyvinvointia sekä tuo veroeuroja. Yritysten toimintaedellytykset tulee huomioida päätöksenteossa. Suomalaisten tuotteiden ja palveluiden ostaminen on ekologinen valinta.

Työelämään tarvitaan joustoja erilaisia elämäntilanteita varten. Lasten vanhempien ja eläkeikää lähestyvien työpaineita voidaan keventää joustoja lisäämällä.

Perustulo on kannustava ja mahdollistava. Perustulo helpottaa aktiivista työnhakua, kannustaa työn vastaanottamiseen ja lisää hyvinvointia.

Kaupunki ja maaseutu tukevat toinen toistaan. Pienellä maalla ei ole varaa vastakkainasetteluun. Toimivat tietoliikenneyhteydet ja hyväkuntoinen tieverkosto takaavat maaseudun saavutettavuuden ja elinvoiman.

Jussi Ylitalo

Puhdas kotimainen ruoka

Lähellä tuotettu ruoka on teko ympäristön kuormituksen vähentämiseksi. Kuluttajat ovat valmiita maksamaan puhtaasta kotimaisesta ruoasta. Ruoan tuotantoketjun tulonjako on läpivalaistava.

Suomalainen puhdas elintarvike tulee brändätä ja viedä maailmalle. Tuontiruoalla tulee olla sama jäljitettävyys ja vastaavat vaatimukset kuin suomalaisella ruoalla.

Nuoret viljelijät tarvitsevat tukea, jotta huoltovarmuutemme säilyy. Itsenäinen valtio pystyy huolehtimaan omasta alkutuotannostaan.

Jussi Ylitalo